เพลงคุณธรรมนำไทย

user warning: Can't open file: './openbase_db/term_data.frm' (errno: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 900 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/12/2007
ที่มา: 
ศูนย์คุณธรรม