มารยาทไทย - มารยาทในการยืน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/03/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม กระทรวงมหาดไทย http://www.khonthai.com

มารยาทไทย - มารยาทในการยืน

  • การยืนตามลำพัง ควรเป็นไปในลักษณะสุภาพ สบาย ขาชิด พองาม ไม่เหลียวหน้า ลอกแลกหรือแกว่งแขนไปมา
  • การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรยืนตรงหน้าผู้ใหญ่ ควรยืนเฉียงไปทาง ใดทางหนึ่ง ทำได้ ๒ วิธีคือ

๑) ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย มือทั้งสองแนบตัว หรือประสานไว้ ข้างหน้า ส่วนมากนิยมเอามือขวาทับมือซ้าย หรือหงายมือให้ร่องนิ้วทั้งสองข้างสอดเข้าหากัน

๒) ยืนค้อมส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อย การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ดังกล่าวนี้ ใช้ได้จนถึงยืนเฉพาะหน้าที่ประทับ การค้อมตัว จะมากหรือน้อยแค่ไหนย่อมสุดแล้วแต่  ผู้ใหญ่ถ้ามีอาวุโสหรือเป็นที่เคารพสูง เช่น ยืนหน้าที่ประทับจะค้อมตัวมากกว่าปกติ


สิ่งที่ไม่ควรทำ

  • ยืนกางแขน หรือทำหน้าอกเชิดหรือใช้แขนเท้าเอว เป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่
  • ยืนเปลี่ยนเท้าย่ำไปมา หรือเอาขาไขว้กัน
  • ยืนหันหลังให้ผู้ใหญ่
  • พูดคุยกันในขณะที่ยืนในแถวหรือยืนพูดตะโกนผ่านหน้าผู้ใหญ่


อ้างอิงข้อมูลจากต้นฉบับ : http://www.khonthai.com/Vitithai/marayat4.htm