ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - กีฬาอิ้วเมี่ยน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/12/2007
ที่มา: 
มูลนิธิกระจกเงา โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ http://www.hilltribe.org

ชนเผ่าเมี่ยน : กีฬา

เมี่ยนเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาอย่างช้านานแล้ว นับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย และเมี่ยนยังมีประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆมากมาย และสิ่งหนึ่งที่ชาวเมี่ยนมีติดตัวเสมอคือ การรักความสงบและมีความรักใคร่สามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เผ่าเมี่ยนในประเทศไทยบางจังหวัดได้เกิด การรวมตัวกันเกิดขึ้น และมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เกิดขึ้นในหมู่คณะ ชาวอิ้วเมี่ยนจึงคิดหาแนวทาง ในการนำชนเผ่าเมี่ยนนี้มาพบปะกัน จึงได้คิดงาน กีฬาอิ้วเมี่ยนขึ้น ต่อมาจึงเกิดการแข่งขัน กีฬาอิ้วเมี่ยนเกิดขึ้นงานกีฬาอิ้วเมี่ยนเป็นงานที่พี่น้องชาวเมี่ยนได้มา


พบปะกัน มากที่สุด งานกีฬาอิ้วเมี่ยนได้จัดขึ้นมาแล้ว 17 ปี ในทุกๆปีนี้ พี่น้องชาวเมี่ยนจะมาแข่งขันกีฬากัน ในแต่ละปีก็จะหมุนกัน ไปตามจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด นั้นจะจัดตามความพร้อมของจังหวัดนั้นๆ และหมู่บ้าน ที่เราจะไปแข่งขันด้วย ในการแข่งขันของเมี่ยนนั้น มีทั้งกีฬาสากล และพื้นบ้านปะปนกันไป


วัยผู้สูงอายุก็มาพบปะคุยเรื่องของผู้สูงอายุ ส่วนวัยเด็กหรือวัยรุ่นก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยน กันตามปะสา ซึ่งสิ่งสำคัญ ของงานกีฬาอิ้วเมี่ยน ไม่เพียงแต่แข่งกีฬากันเท่านั้น แต่เป็นการได้เข้าหา และรู้จักกับพี่น้องชาวเมี่ยนในประเทศไทยด้วย งานกีฬาอิ้วเมี่ยนนี้ หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง ซึ่งจะจัดประมาณ ช่วงต้นเดือนของทุกๆปี งานกีฬา อิ้วเมี่ยนเป็นการสร้างความรักใคร่ ปรองดองและ สามัคคีในหมู่ชาวเมี่ยนได้เป็นอย่างดี

ซึ่งจะเป็นการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องความเป็นอยู่ และสร้างความคิดเห็นแก่กันและกันในหมู่ชาวเมี่ยนเอง ซึ่งสิ่งที่ได้อาจนำมาซึ่งความ แตกต่างและดัดแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ชาวเมี่ยนมักขาดไม่ได้ในเวลาพูดคุยกัน คือ ในเรื่องของวัฒนธรรม จะได้รู้ว่าประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละจังหวัดยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ และจะทำอย่างไรให้คงซึ่งวัฒนธรรม งานกีฬาเมี่ยนไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังสร้างให้วัฒนธรรม และประเพณีชาวเมี่ยนให้อยู่กับชาวเมี่ยนตลอดไปด้วย ซึ่งจัดจนอาจกลายเป็นประเพณีไปเลยก็ว่าได้