พิธีสรงกระดูกคนตาย ในวันสงกรานต์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/04/2009
อาหารคาวหวานเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน อาหารเลี้ยงผี อาหารเลี้ยงผี พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก ใช้ใบไม้มงคล จุ่มน้ำแล้วรดลงที่กระดูก พิธีสรงกระดูก กระดูกที่เขียนชื่อไว้ให้รู้ว่าใครเป็นใครบ้าง พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก พิธีสรงกระดูก สอนเด็กให้กราบพระ - สอนให้สรงกระดูกให้ตายาย
ที่มา: 
นฤมล บึงมูล

วันที่ 14 เมษายน 2552 วันสงกรานต์ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื่อทำพิธีกรรมหนึ่ง คือสรงกระดูกยาย (การทำบุญเลี้ยงพระ การถวายสังฆทาน การถวายอาหารแก่พระสงฆ์ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงการนำเอากระดูกบรรพบุรุษมาล้างด้วยน้ำหอม)

วันสงกรานต์นอกจากจะถือเป็นวันปีใหม่ไทยแล้ว ความสำคัญที่มากกว่านั้นคือ เป็นวันรวมญาติ และเป็นวันที่จะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ คุณธรรมที่คนอีสานปลูกฝังลูกหลานมานานหลายชั่วอายุคน