Embed: 

Download the original : happyshortfilm09.flv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/05/2010
ที่มา: 
โครงการประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลประทับใจผู้ชม
นายธานี พิมพัฒน์

เรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นจริงกับผมครับ มันอยู่ในใจจนทำให้ผมอยากสร้างเป็นคลิปหนังสั้นเล็กๆ ขึ้นมา เพื่อนำเสนอแง่มุมของการใช้ความคิดไตร่ตรองจนเกิดปัญญา ในการสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น