07 เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได ๒ - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 54:59 minutes (6.3 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)