วิถีสู่สันติภาพ - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 50:04 minutes (5.73 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)