รำวงมาตรฐาน -เพลงหญิงไทยใจงาม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/04/2008
ที่มา: 
บ้านรำไทย http://www.banramthai.com/

 

            เพลงหญิงไทยใจงาม
        คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
        ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

              เดือนพราว             ดาวแวววาวระยับ
              แสงดาวประดับ       ส่องให้เดือนงามเด่น
              ดวงหน้า               โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
              คุณความดีที่เห็น     เสริมให้เด่นเลิศงาม
              ขวัญใจ                หญิงไทยส่งศรีชาติ
              รูปงามวิลาส          ใจกล้ากาจเรืองนาม
              เกียรติยศ              ก้องปรากฎทั่วคาม
              หญิงไทยใจงาม      ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

         ความหมาย  ดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมาก  และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้ว ถ้ามีคุณความดีด้วย ก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศ  ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติ รูปร่างก็งดงาม จิตใจก็กล้าหาญ ดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไป

 

ท่าพรหมสี่หน้า, ยูงฟ้อนหาง   ท่าเชื่อมคือมือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลาง 
แล้วสอดจีบขึ้นไปตั้งวงบัวบาน เรียกว่าท่าพรหมสี่หน้า

จากนั้นมือทั้งสองค่อยๆ ลดวงบัวบานลงมา ส่งมือทั้งสองไปด้านหลัง แขนตึงคว่ำมือปลายนิ้วเชิดขึ้น เป็นท่ายูงฟ้อนหาง แล้วเปลี่ยนเป็นท่าเชื่อมคือจีบคว่ำ  การก้าวท้าวเช่นเดียวกับเพลง "คืนเดือนหงาย"