วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/04/2008
ที่มา: 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร, http://www.fringer.org/wp-content/writings/lokanit.pdf
ไฟล์แนบขนาด
lokanit.pdf76.64 KB