ไวยาวัชกร ผู้ไม่เคยละทิ้งหน้าที่


Embed: 

Download the original : 3780_Movie_0015.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/04/2008
ที่มา: 
ขบวนการตาสัปปะรด, สมัชชาเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง

ใครมีเรื่องราวของความดี ที่อยากจะบอก
ส่งมาได้ที่ tvKidsThailand@hotmail.com
หรือสามารถดูคลิปดีดี ได้ที่ www.tvKidsThailand.com
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีดี ให้เด็กไทยได้บริโภค