วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

อาหารล้านนา : แคบ / แครบ


แคบ คือมันของสัตว์ที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว มีลักษณะกรอบ นิยมใช้เป็นอาหาร มีหลายชนิดแล้วแต่มันจากสัตว์ชนิดนั้น ๆ เช่น

แคบไข คือมันของวัวหรือควายที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว นิยมนำมากินกับน้ำพริกผัก

แคบควาย คือ มันของควายที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้วคล้ายกับแคบไข นิยมนำมากินกับน้ำพริกตาแดง

แคบหมู
คือ หนังหมูติดมันที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้วโดยนำหนังหมูติดมันนั้นมาหั่นเป็น ชิ้นแล้วใส่ในกระทะตั้งบนไฟอ่อน ๆ เรียกว่า ‘' ฮ้วม '' คอยกลับอยู่เสมออย่าให้ไหม้ตั้งไฟจนกว่าพอคะเนว่าน้ำมันออกพอสมควรและไม่ แห้งเกินไปแล้วจึงยกขึ้นสะเด็ดน้ำมัน เวลาจะทอดให้พอง จึงจะตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ให้มากแล้วเร่งไฟให้ร้อน แล้วเอาหนังหมูนั้นลงทอด ก็จะได้แคบหมู ซึ่งโดยปกติส่วนที่เป็นหนังนั้นจะพองและกรอบ ส่วนที่เป็นมันอาจไม่ต้องกรอบก็ได้ ขั้นตอนที่ทอดแคบหมูให้พองนี้เรียกว่า สู่แคบหมู

แคบหมูที่ไดสามารถนำไปรับประทานเป็นอาหาร เช่น กินกับน้ำพริกต่าง ๆ ใช้ตำน้ำพริก หรือใส่แกง เช่น แกงบอน แกงผักแคบ ( แกงผักตำลึง ) ก แกงหน่อไม้ เป็นต้น ปัจจุบันแคบหมูมีทั้งชนิดที่ติดมันและชนิดที่ไม่มีมันติดหนังจำหน่ายทั่วไป แต่ชาวบ้านล้านนาดั้งเดิมจริง ๆ ส่วนมากจะรับประทานแคบหมูเป็นอาหาร มากกว่าเป็นอาหารกินเล่น ๆ