วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

การรำกลองยาว

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  นครสวรรค์

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

อุปกรณ์ กลองยาวและฆ้อง
วิธีการเล่น ตีกลองยาวและฆ้องตามจังหวะ ผู้ที่รำจะรำตามเสียงดนตรีด้วยท่ารำที่สวยงามต่าง ๆและจะจบลงด้วยการต่อตัวขึ้นไปร่ายรำบนกลองยาว

  • โอกาสที่เล่น

เล่นในงานรื่นเริงต่าง ๆ และงานทำบุญปีใหม่

  • คุณค่า

ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนาน และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านที่ดีงาม ของอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์