การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า - ระพี สาคริก

... การเรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ ก็เนื่องมาจากได้รับการขอร้องจากผู้สนใจกล้วยไม้แวนด้าหลายท่าน ร่วมกับการขอร้องของสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ โดยมีเจตนาที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบถึงการดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีคุณลักษณะดีเด่นไว้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต ส่วนผู้ที่อาจมีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินกล้วยไม้ ก็จะได้นำหลักเกณฑ์ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะการประกวดกล้วยไม้โดยมีการตัดสิน ก็เป็นวิธีการคัดคุณภาพของกล้วยไม้โดยทางสมาคมเป็นผู้จัดทำนั่นเอง การที่หนังสือเล่มนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ และความรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้มีโอกาสที่ท่านผู้สนใจก็ด้วยการสนุบสนุนในด้านการเงินของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ซึ่งมิใช่แต่จะออกทุกให้จัดพิมพ์หนังเล่มนี้เท่านั้น หากยังได้ให้การสนับสนุนงานส่งเสริมฟื้นฟูกล้วยไม้ไทยอย่างมั่นคงตลอดมาเป็นเวลาหลายปี ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความขอบคุณบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ในนามของวงการกล้วยไม้ไทย และเป็นการส่วนตัวด้วย.....   ระพี สาคริก .

ไฟล์แนบขนาด
KU0057434 (14).pdf2.04 MB