ให้พร...ติโรกุฑฑกัณฑะสุตตะคาถา อะยัญจะโขทักขิณาทินนา- หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/12/2008
ที่มา: 
เว็บฟังธรรม