วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

ศาลตายาย

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด     สุพรรณบุรี

  • สถานที่ตั้ง

ศาลตายาย ตั้งอยู่ที่ถนนางพิม หน้าสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้านน้ำพุดนตรี เดิมอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า ซึ่งอยู่มุมสี่แยกนางพิมทิศตะวันตกด้านใต้

  • ลักษณะความเชื่อ

เมืองสุพรรณบุรีมิได้มีศาลเจ้าพ่อแต่เพียงศาลเดียว ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่อีกมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึก ไว้ว่า เมืองสุพรรณแปลกกว่าบรรดาเมืองอื่น ๆ บรรดาได้เคยเห็นมาก่อน คืออย่างหนึ่งมีศาลเจ้า มากกว่าที่ไหน ๆ หมด จะไปทางไหน ๆ ในบริเวณเมืองเป็นแลเห็นศาลเจ้ารอบ….

แต่เดิมจะมีความเชื่อการนับถือการสืบสกุลสายแม่ มีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตายายกัน ภายหลังเชื่อถือในฐานะเจ้าผู้ประสิทธิ์ความสำเร็จ เป็นที่บนบานศาลกล่าว เปลี่ยนความเชื่อเป็นไปว่าตายายเป็นบรรพชนที่มีความเมตตากรุณาเอื่อเฟื้อ เผื่อแผ่ ยามมีชีวิตใครเดือดเนื้อร้อนใจ ขอให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนครั้นวายชีวิต มีผู้สร้างศาลให้เป็นที่ยอมรับนับถือกันสืบมา มีประชาชนมาเซ่นไหว้บนบานศาลกล่าวเป็นประจำ

  • ความสำคัญ

ศาลตายายเป็นที่นับถือของคนจำนวนมาก มีการอัญเชิญตายายไปสิงสถิตตามศาลที่สร้างในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสักการะบูชา ส่วนศาลตายายที่ถนนนางพิมสร้างเป็นศาลาทรงไทย ยกพื้นมีชานด้านหน้า มีรั้วรอบขอบชิด สร้างรูปหล่อตายายประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ

  • พิธีกรรม

ช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม จะมีงานสักการะศาลตายายเป็นประจำทุกปี