รำวงมาตรฐาน

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

รำวงมาตรฐาน -เพลงบูชานักรบ

เพลงบูชานักรบ

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

รำวงมาตรฐาน -เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

            เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
        คำร้อง  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
        ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

รำวงมาตรฐาน -เพลงยอดชายใจหาญ

 

            เพลงยอดชายใจหาญ
        คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
        ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

รำวงมาตรฐาน -เพลงคืนเดือนหงาย

 

            เพลงคืนเดือนหงาย
        คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
        ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

รำวงมาตรฐาน -เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

 

              เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

รำวงมาตรฐาน -เพลงรำซิมารำ

เพลงรำซิมารำ

        คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
        ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

รำวงมาตรฐาน -เพลงหญิงไทยใจงาม

 

            เพลงหญิงไทยใจงาม
        คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
        ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

รำวงมาตรฐาน -เพลงชาวไทย

 

 
            เพลงชาวไทย

        คำร้อง    จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
        ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

รำวงมาตรฐาน -เพลงงามแสงเดือน

เพลงงามแสงเดือน

คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)