อาหารพื้นเมือง

 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6570 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6569 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6568 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6567 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6566 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6565 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6564 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6563 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYI' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6562 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • user warning: Out of resources when opening file '/tmp/#sql_1220_0.MYD' (Errcode: 24) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 6561 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

อาหารล้านนา - แกงบ่าหนุน

อาหารล้านนา : แกงบ่าหนุน

อาหารล้านนา - แกงทูน ( อ่าน ” แก๋งตูน ”)

อาหารล้านนา : แกงทูน ( อ่าน ” แก๋งตูน ”)

อาหารล้านนา - แกงแค (อ่าน ” แก๋งแค ”)

อาหารล้านนา : แกงแค (อ่าน ” แก๋งแค ”)

อาหารล้านนา - แกงกระด้าง (อ่านว่า “ แก๋งกะด้าง / แก๋งขะด้าง)

อาหารล้านนา : แกงกระด้าง (อ่านว่า “ แก๋งกะด้าง / แก๋งขะด้าง)

อาหารล้านนา - แกงฮังเล (อ่าน ” แก๋งฮังแล ”)

อาหารล้านนา : แกงฮังเล (อ่าน ” แก๋งฮังแล ”)

   

อาหารล้านนา - น้ำพริกตาแดง

อาหารล้านนา : น้ำพริกตาแดง

อาหารล้านนา - แกงโฮะ

อาหารล้านนา : แกงโฮะ
 

อาหารล้านนา - ลาบ

อาหารล้านนา : ลาบ

   

อาหารล้านนา - น้ำพริกอ่อง

อาหารล้านนา : น้ำพริกอ่อง 

  

อาหารล้านนา - เหมี้ยง

อาหารล้านนา : เหมี้ยง