ภาคกลาง

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ชัยนาท

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย

ภาค       ภาคกลาง
จังหวัด    ชลบุรี
ช่วงเวลา ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ก่อนออกพรรษา ๑ วัน ของทุกปี

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีบุญข้าวหลาม

ประเพณีบุญข้าวหลาม

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา

  • ช่วงเวลา

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   ฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลา กลางเดือน ๙ ของทุกปี

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีแห่ธงตะขาบ

ประเพณีแห่ธงตะขาบ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก

ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก

ภาค       ภาคกลาง
จังหวัด    ฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลา ไม่กำหนดแน่ชัด

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีทอดผ้าป่าน้ำเพ็ง

ประเพณีทอดผ้าป่าน้ำเพ็ง

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   ฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - การแข่งเรือ

การแข่งเรือ

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   ฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา

  • ช่วงเวลา

ทำดีเพื่อพ่อ - 1-5ธันวาคม 2550

Watch this video!

วีซีดีทำดีเพื่อพ่อ 1-5 ธันวาคม 2550