การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ (381)

กว่าง แมลงนักสู้ผู้สง่างาม

กว่าง แมลงนักสู้ผู้สง่างาม
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

                

 

เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ

Click to play
1.77 MB

เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ

Click to play
3.33 MB

เพลงบอกเฉลิมศิลป์

Click to play
2.88 MB

มโนราห์ - รำท่าสอนรำ

รำท่าสอนรำ

สอนเอ๋ยสอนรำ      ครูให้ข้ารำเทียมบ่า
ปลดปลงลงมา       ครูข้าให้รำเทียมพก
วาดไว้ฝ่ายอก       ให้ยกเป็นแพนๆผาหลา
ยกขึ้นเสมอหน้า      เรียกช่อระย้าพวงดอกไม้

Syndicate content