การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ (381)

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (2)

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ชุดภาพพิธีไหว้ครูโนรา (1)

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ภาพชุดการเตรียมพิธีไหว้ครูโนรา จ.สงขลา

ออกพราน (พรานภิญโญ แก้วสุวรรณ)

Watch this video!

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำเว็บมรดกใต้ดอมคอม คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
[email protected]
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒

คณะที่ปรึกษา

มโนราห์ - เครื่องดนตรีโนรา

เครื่องดนตรีโนรา

เครื่องดนตรีของโนรา ส่วนใหญ่เป็นเครื่อง ตีให้จังหวะ

มโนราห์ - เครื่องแต่งกายโนรา

เครื่องแต่งกายโนรา

 เครื่องแต่งกายของโนราประกอบด้วยสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

มโนราห์ - ประวัติโนรา

ประวัติโนราห์  จากคำบอกเล่าของขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)

Syndicate content