รำวงมาตรฐาน -เพลงดอกไม้ของชาติ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/04/2008
ที่มา: 
บ้านรำไทย http://www.banramthai.com/

 

        เพลงดอกไม้ของชาติ
                  (สร้อย)   ขวัญใจดอกไม้ของชาติ         งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ (ซ้ำ)
                  เอวองค์อ่อนงาม                             ตามแบบนาฎศิลป์
                  ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น                          เจริญวัฒนธรรม
                  (สร้อย)  
                  งานทุกสิ่งสามารถ                           สร้างชาติช่วยชาย
                  ดำเนินตามนโยบาย                         สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ
                  (สร้อย)  

   ท่ารำยั่ว   มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาจีบส่งหลัง เอียงศีรษะด้านเดียวกับวง ชาย-หญิงหันหน้าเข้าหากัน โดยชายก้าวเท้าขวาออกนอกวงรำก่อนคำร้องเล็กน้อย หญิงถอยเท้าขวาออกนอกวงรำเล็กน้อย
   ก้าวซ้ายเป็นจังหวะที่ ๑ ก้าวขวาเป็นจังหวะที่ ๒  แล้วจรดส้นเท้าซ้ายสองครั้งเป็นจังหวะที่ ๓ และ ๔ เท้าซ้ายถอยหลัง เป็นจังหวะที่ ๕ พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นมือขวาตั้งวงต่ำ มือซ้ายจีบส่งหลัง ศีรษะเอียงขวา รำเช่นนี้ไปจนจบเพลง


 

ข้อมูลจาก  http://www.banramthai.com/