ไฟล์เสียง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8876 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8875 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8874 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8873 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8871 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8869 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8521 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8514 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 8513 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

มลายสู่แหลมทอง- พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)


81:07 minutes (74.27 MB)

ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย- พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)


137:09 minutes (125.57 MB)

จิตเหมือนกับลิง- หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ

Click to play
47:55 minutes (8.23 MB)