การแสดงพื้นบ้านและนาฏศิลป์

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ - มังคละ

มังคละ

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

๑. กลองมังคละ เป็นกลองหนังหน้าเดียวขนาดเล็กทำจากไม้ขนุน หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ นิ้ว หุ้มด้วยหนัง กลองยาวประมาณ ๑๐ นิ้ว

นาฏดุริยการล้านนา - เต้นโต – ฟ้อนกิงกะหร่า

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่  16  พฤษภาคม  2549 - เต้นโต – ฟ้อนกิงกะหร่า