การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ (381)

หนังตะลุง - การแข่งขันประชันโรง

การแข่งขันประชันโรง
         

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - บอกเรื่อง

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกปรายหน้าบท

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกพระอิศวร

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกฤๅษี

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

หนังตะลุง - ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุง

ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุง - ดนตรีหนังตะลุง

ดนตรีหนังตะลุง

หนังตะลุง - การสร้างโรงหนังตะลุง

การสร้างโรงหนังตะลุง

Syndicate content