ศิลปะและการบันเทิง (699)

กว่าจะเป็นเจดีย์มอญ

ศิลปกรรมสะท้อนความเป็นอารยชน ตอน กว่าจะเป็นเจดีย์มอญ

อรวรรณ เชื้อน้อย

สถานที่สำคัญภาคกลาง - หมู่บ้านโปรตุเกส

หมู่บ้านโปรตุเกส

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

สถานที่สำคัญภาคกลาง - ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ปราจีนบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  กาญจนบุรี

เพื่อนพึ่งพายามยาก - เสาวลักษณ์ ลีละบุตร


3:48 minutes (5.23 MB)

บทเพลง "เพื่อนพึ่งพายามยาก"

 

 

เนื้อร้อง

จะอยู่ที่ไหน   จะไกลเพียงไหนกัน

ถ้าหากว่าฉัน   รู้ว่าเธอลำบาก

จะตามไปหา พร้อมพากายและใจเอาไปฝาก

สุดขอบฟ้าไกลไกล  ฉันก็จะมา

 

Syndicate content