บริจาคเนื้อหา

ข้อมูลใน OpenBase.in.th มาจากแหล่งข้อมูลทั้งของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป โดยทีมงานเป็นผู้ติดต่อประสานไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อขอข้อมูลมาจัดเก็บ จัดหมวดหมู่และระบบข้อมูล และเผยแพร่สู่สาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้เนื้อหา และเคารพสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลในขณะเดียวกัน

 

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับเนื้อหาที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

 

หากท่านเป็นหน่วยงาน หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลและมีความประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในรูปแบบที่ยั่งยืน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อได้ที่

 • บ้านจิตอาสา | win@volunteerspirit.org อันประกอบไปด้วย
  • หนังสือ เก่า และใหม่ที่ทรงคุณค่า เราสามารถสนับสนุนการ scan เพื่อจัดทำเป็น e-book 
  • เทป เสียง เพลง cassette วีดีโอ เราสามารถสนับสนุนการแปลงต้นฉบับเป็นไฟล์ดิจิทัล
  • หนังสั้น หนัง clip วีดีโอ เราสามารถสนับสนุนการแปลงต้นฉบับเป็นไฟล์ดิจิทัล เป็นต้น

ลักษณะเนื้อหาที่ท่านสามารถเผยแพร่ ได้แก่

 • เอกสารทุกชนิด เช่น เอกสารทางกฎหมาย งานวิจัย ตำรา ข้อเขียน บทความ สไลด์นำเสนอ
 • สื่อต่างๆ เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย ภาพวาด สื่อเสียง เพลง
 • ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของท่าน
 • ฯลฯ

ในการเผยแพร่เนื้อหาผ่านโครงการฯ เรากำหนดให้เจ้าของข้อมูลใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย ในการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บ OpenBase.in.th สัญญาอนุญาตดังกล่าวเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุว่าท่านซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้มอบสิทธิ์ในการทำซ้ำ แจกจ่าย จัดแสดง และดัดแปลงเนื้อหาของท่านโดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบใดที่ผู้ใช้งาน

 • อ้างอิงที่มาของเนื้อหา (ว่ามาจากท่าน) และ
 • ไม่ใช้เนื้อหาของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า และ
 • ต้องเผยแพร่เนื้อหาที่ดัดแปลงต่อยอด โดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน (เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดัดแปลงงานของท่านแล้วนำไปจดเป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง)

หากท่านพบว่าผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ท่านสามารถตักเตือน หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ใช้ดังกล่าวได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ทุกประการ

วัตถุประสงค์ของการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ในการเผยแพร่เนื้อหา คือการอำนวยความสะดวกให้สาธารณะชนได้นำเนื้อหาไปใช้งาน เผยแพร่ และต่อยอดได้โดยง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเคารพสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานของท่านอยู่ โดยการทำตามเงื่อนไขที่กำหนด หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการสงวนสิทธิ์ กรุณาติดต่อเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ที่ [email protected]

สอบถามข้อมูลโครงการ  ติดต่อทางอีเมล์เท่านั้น [email protected]