เนื้อหารอจัดหมวด (26)

อย่าเอาป้าย ดอกเตอร์ มาแขวนคอฉัน - ศ.ระพี สาคริก

อย่าเอาป้าย ดอกเตอร์ มาแขวนคอฉัน 15 ต.ค. 2545. 7 หน้า

การได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย - ศ.ระพี สาคริก

สืบเนื่องมาจากเรื่อง การได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 28 ก.พ. 2532. 2 หน้า

สภาพของชนบทไทยซึ่งพบที่สาคลี - ศ.ระพี สาคริก

สภาพของชนบทไทยซึ่งพบที่สาคลี 24 เม.ย. 2539. 4 หน้า

สงกรานต์นี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

สงกรานต์นี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ 15 เม.ย. 2542. 6 หน้า

แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต - ระพี สาคริก

บางคนชอบพูดว่า คุณครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง แต่ที่จริงนั้นมิใช่

ครูคือผู้สร้างบุญกุศลเป็นสรณะ จังมีแต่การให้จากหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยไม่นึกถึงบุญคุณ ซึ่งหวังว่า ตนต้องได้รับผลตอบแทนใดๆทั้งนั้น

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" บทที่ 4

Click to play
12 MB

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" บทที่ 3

Click to play
11.33 MB

บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

Syndicate content