วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/03/2009
ที่มา: 
http://www.monstudies.com

เปิงมางคอก (Membranophone)
องค์ บรรจุน


เปิงมางคอก

เปิงมางคอก เป็นเครื่องดนตรีมอญชิ้นหนึ่ง มีลักษณะเป็นกลองที่ขนาดแตกต่างกัน ๗ ลูก ผูกเป็นราวอยู่ในชุดเดียวกัน ลูกเปิงมางมี ๗ ขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปหาเล็ก ขึงด้วยหนัง ๒ หน้า ขึ้นหน้าด้วยหนังเรียดโยงสายเร่งหนังหน้ากลองเป็นแนวยาวตลอด หุ่นกลองเวลาบรรเลงต้องติดข้าวสุกบดผสมขี้เถ้าตรงกลางก่อนลูกเปิงมางแต่ละใบ จะมีห่วงไว้แขวน คอกเปิงมางทำเป็นรั้ว ๓ ชิ้นติดต่อกัน โดยใช้ตะขอ หรือ สลัก มีตะขอแขวนลูกเปิงเป็นระยะ รั้วเป็นรูปโค้งเกือบรอบวงกลม มีทางให้คนเข้าไปบรรเลงตรงกลางคอก

ประวัติ จากส่วนประกอบที่มีลูกเปิงมาง ๗ ใบและคอกใส่ลูกเปิงมาง ๑ คอก จึงเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า เปิงมางคอก แต่เดิมเป็นเครื่องดนตรีของชาวมอญ เล่นในวงปี่พาทย์มอญ ภายหลังชาวไทยนิยมนำมาบรรเลง โดยมีการรับอิทธิพลนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา