การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/09/2008
ที่มา: 
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ตัวอย่างแมลงที่ได้จากป่า

เรื่อง วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

โดย ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

มีเนื้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกับป่า ทั้งเรื่องอาหารที่ได้จากป่า สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่นำมาทำผ้ามัดย้อม หรือย้อมผ้าสีธรรมชาติ  อาชีพที่สร้างผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น การทำไม้กวาด เป็นต้น

ไฟล์แนบขนาด
pom48011_1.pdf286.71 KB
pom48011_2.pdf1.62 MB