ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง การหาสายน้ำในการขุดบ่อน้ำ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง การหาสายน้ำในการขุดบ่อน้ำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-manage040.pdf54.11 KB