รวม link - ข้าวในคติชนของคนไทย-ไท โดย สุกัญญา สุจฉายา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org

ข้าวในคติชนของคนไทย-ไท

สุกัญญา สุจฉายา
จากหนังสือ : ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 1 ของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2544)


ข้าวในคติชนของคนไทย-ไท

ข้าวในคำคม - สำนวน   

ข้าวในปริศนาคำทาย 

ข้าวในเพลงพื้นบ้าน  

ข้าวอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรม 

 

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/culture/culture07_atc1_01.html