ข้าวไทย

ข้าวเหนียว

ข้าวสารเหนียว ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว

อาหารหลักของคนอีสาน คือ ข้าวเหนียว

วิธีนึ่งข้าวเหนียว 

ข้าว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 3

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 3

กำเนิดแม่โพสก

กำเนิดแม่โพสพ เจ้าแม่แห่งข้าว

 

บัณฑิต ปิยะศิลป์ - [ 4 ต.ค. 48, 14:07 น. ]
อ้างอิง บทความจาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/content2/show.pl?0334

    

ประเพณีทำขวัญข้าว

ประเพณีทำขวัญข้าวเป็นพิธีสำคัญของชาวนา เป็นประเพณีพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย

ข้าวหอมมะลิ - วิกิพีเดีย

ข้าวหอมมะลิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Syndicate content