ปีใหม่มูเซอ ตอน ตำข้าวปุ๊


Embed: 

Download the original : 4850_2.mpg

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/06/2008
ที่มา: 
นิตยสารสารคดี, บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด, www.sarakadee.com

ปีใหม่มูเซอ
Sarakadee in reality#2
ผลิตโดย : นิตยสารสารคดี
ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
โทร. 02-281-6110
www.sarakadee.com
สนับสนุนโดย : โครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)