แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย - เรื่องย่อหนังสั้น 5 เรื่องที่ผ่านการคัดเลือก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/07/2008
ที่มา: 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สสส. TK park สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ไฟล์แนบขนาด
1shot_film.pdf63.21 KB