สสส.

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

อ้วน

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลดีเด่น
1. ธนากร ลีระมาศ
2. นายสุธี หอมละออ

The Destination of Life

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลดีเด่น
ทีม DOGFILM
1. นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม
2. นางสาวชัคคนตา เพ็งอุดม

กำแพงปัญญา

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
ทีมหญิงใหญ่

โปรดเอื้อเฟื้อเด็ก สตรี และคนชรา

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
ภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล

เขาวงกต

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
นายอนุรักษ์ จันทร์ดำ

เฮ้ย

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
ไท ประดิษฐเกษร

กำแพงรัก

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลประทับใจผู้ชม
ทีมชายน้อย

ทางเลือก

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลประทับใจผู้ชม
นายธานี พิมพัฒน์

รู้จักทุกข์ รู้จักสุข

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลดีเด่น
นางสาวชญานุช วีรสาร