เครื่องมือของใช้ล้านนา - พระบต

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

พระบต
 
พระบตหรือ “ พระบฏ ” หมายถึง ภาพของพระพุทธเจ้าที่เขียนบนแผ่นผ้าที่อาจใช้แทนพระพุทธรูปเมื่อมีพิธีกรรม นอกสถานที่ ดังพบได้จากพระบตจากวัดป่าจี้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้ในพิธีไหว้ผีปู่แสะย่าแสะนั้น ด้านล่างของพระบตซึ่งเป็นคำอุทิศนั้นมีคำเขียนไว้ว่าแผ่นผ้าดังกล่าวเป็น “ พระพุทธรูป ”


ในจำนวนพระบตที่มีอยู่ไม่มากนั้น พบว่าพระบตที่วัดพระนอนขอนม่วง ตำบลแม่หยวก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระบตที่สวยงาม โดยปักรูปพระพุทธเจ้าและพระโมคคัลลาน พระสารีบุตรด้วยด้ายทองบนพื้นสักหลาด เจ้าอินทวโรรส และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดให้สร้างขึ้นถวายวัด