ความเชื่อและพิธีกรรม - การนวดหรือการฟาดข้าว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/11/2008
ที่มา: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/

การนวดหรือการฟาดข้าว - ความเชื่อและพิธีกรรม
(ศรีเลา เกษพรหม ผู้เขียน)

วิธีป้องกันผีขโมยข้าวเปลือก


:: ไม้นะโมตาบอด ::

เมื่อข้าวในนาสุกแล้ว พ่อนาจะทำตารางเพื่อนำข้าวเปลือก(ที่พัดเศษข้าวลีบออกไปแล้ว) มากองไว้ และจะนำไม้ไผ่กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จำนวน 4 อัน ที่ผิวนอกของไม้ลงอักขระคาถา ชื่อ “นะโมตาบอด” จากนั้นนำไปแขวนกับหลักไม้ไผ่ที่ตอกไว้ 4 มุมของตารางที่นำข้าวเปลือกมากอง เพื่อป้องกันผีที่จะมาขโมยข้าวไม่ให้มองเห็นเมล็ดข้าว     

:: ไม้นะโมตาบอดอีกแบบหนึ่ง ::
(ภาพจากหนังสือเทคนิควิทยาพื้นบ้านล้านนา)


ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/
และ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการเก็บเกี่ยวทุกหัวข้อ คลิ๊กที่นี่จ้า