ภาพยนตร์

ปีใหม่มูเซอ ตอนสุดท้าย

Watch this video!

ปีใหม่มูเซอ
Sarakadee in reality#2
ผลิตโดย : นิตยสารสารคดี
ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
โทร. 02-281-6110
www.sarakadee.com
สนับสนุนโดย : โครงการลูกโลกสีเขียว
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หมอสงวน" ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ

Watch this video!

 

แด่ทุกคนผู้เป็นที่รัก

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ อุปสรรค และโชคดีของชีวิต

บนเส้นทางสมบุกสมบันสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เส้นทางสร้างสุข

Watch this video!

เส้นทางสู่ความสำเร็จปี 49, บทพิสูจน์พลังเข้มแข็งของภาคีสุขภาวะ

รายการธรรมรักษ์

Watch this video!

ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ และสงเคราะห์ทุกชีวิตที่ติดเชื้อเอดส์

วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม 0-3642-8222

ห้องสมุดคนตาบอด

Watch this video!

ตอนที่ 48 : โครงการส่งเสริมนโยบาย Hollywood of Asia


2:02 minutes (1.17 MB)
Syndicate content