ลำปาง

สารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน - ลำปาง

สารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

กว่าจะเป็นลำปาง

กว่าจะเป็นลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จาก เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง

ฮีตฮอยคนลำปาง

ฮีตฮอยคนลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จากเว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

หลงป่า

หลงป่า
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ท้องถิ่นชนบทลำปางที่ยังเหลืออยู่

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ท้องถิ่นชนบทลำปางที่ยังเหลืออยู่
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ปูจาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา

ปูจาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน


สะตวงสำหรับบูชาต้าวตั้งสี่

หญ้าขัด

หญ้าขัดใครฤาจะขัดได้
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ส้มป่อย พืชศักดิ์สิทธิ์ พิชิตสิ่งชั่วร้าย

ส้มป่อย พืชศักดิ์สิทธิ์ พิชิตสิ่งชั่วร้าย
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

 

ปั๊กกะตืนตักข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเคารพธรรมชาติ

ปั๊กกะตืนตักข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเคารพธรรมชาติ
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

Syndicate content