ดนตรีพื้นบ้าน

นาฏดุริยการล้านนา - ฟ้อนโยคีถวายไฟ

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่  21  มีนาคม  2549 - ฟ้อนโยคีถวายไฟ

    ฟ้อนโยคีถวายไฟ

นาฏดุริยการล้านนา - พ่อครูมานพ ยาระณะ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง)

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2549 -  พ่อครูมานพ  ยาระณะ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง)

นาฏดุริยการล้านนา - ฟ้อนสาวไหม (จบ)

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่  31  มกราคม  2549 - ฟ้อนสาวไหม (จบ)

    ฟ้อนสาวไหม (จบ)

Syndicate content