ความรู้เรื่องข้าว

สมาคมชาวนาไทย

สมาคมชาวนาไทย     
สุวรรณ คธาวุธ
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน

อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน     
ดร.ชโยดม สรรพศรี
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...

เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...     
ทรงกลด บางยี่ขัน
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย     
ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
หนังสือข้าวกับชาวนา


อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม

ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม
สุกัญญา สุจฉายา
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา - ผศ.เอี่ยม ทองดี

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา ผศ.เอี่ยม ทองดี
หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย

นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย  SCG Debenture Magazine 07/03 July 2008 www.scg.co.th

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

Syndicate content