อาหารไทย

ลากค้อน กลวิธีล่าปลาจากความกลัว

ลากค้อน กลวิธีล่าปลาจากความกลัว
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ใส่ตุ้มปลาไหล

ใส่ตุ้มปลาไหล
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

นั่งนกคุ่ม

นั่งนกคุ่ม
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ขันโตกดินเนอร์

เครื่องมือของใช้ล้านนา - ขันโตกดินเนอร์

 

อาหารล้านนา - แกงปลี (อ่าน “ แก๋งปี๋ ”)

อาหารล้านนา : แกงปลี (อ่าน “ แก๋งปี๋ ”)
 
ปลี คือปลีกล้วย ซึ่งหัวปลีที่นำมาแกงนั้นนิยมใช้ ปลีกล้วยใต้ หรือปลีกล้วยน้ำว้า เครื่องปรุง

Syndicate content