งานแกะสลัก

เครื่องมือของใช้ล้านนา - ปัจจัยไม้

ปัจจัยไม้


ปัจจัยไม้
เป็นภาชนะทำด้วยไม้สักแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ภายในตัวสัตว์เจาะเป็นรางลึกเพื่อบรรจุของมีค่า เครื่องหมากพลูยาสูบ และสิ่งของอื่นๆถวายพระภิกษุสงฆ์ หรือเก็บไว้ในบ้านเรือนของตน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง ฟัดป้าวจ๋าวมอน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง ฟัดป้าวจ๋าวมอน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง แกะสลักเรือโชว์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง แกะสลักเรือโชว์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

สิ่งของล้านนา - หัมยนต์

สิ่งของล้านนา : หัมยนต์

สิ่งของล้านนา - กาแล

สิ่งของล้านนา : กาแล


Syndicate content