มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ [เอกสาร]

บทความ ปรีดี พนมยงค์

นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) นายกรัฐมนตรีคนที่ 7-รัฐบุรุษอาวุโส
puey
A man with integrity
Dr.Pridi Banomyong (1900-1983)
Puey Ungpakhorn
THAILAND
นายกรัฐมนตรีคนที่ 7
นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ นายปรีดี พนมยงค์(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
นายปรีดี พนมยงค์
นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 7
นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 - 2
นายปรีดี พนมยงค์ มันสมองคณะราษฏร ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก
นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส
นายปรีดี พนมยงค์(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ประวัติโดยสังเขป
บุคคลสำคัญของยูเนสโก รัฐบุรุษอาวุโสของชาวไทย
ปรีดี พนมยงค์ ตำนานชีวิต แนวคิด และผลงาน
รัฐบุรุษอาวุโส
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ สามัญชนที่ไม่ธรรมดา
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) -รัฐบุรุษอาวุโส

บทความ ปรีดี พนมยงค์ pack2

50 ปี เสรีไทย
กังวลสุดท้ายของ ปรีดี พนมยงค์ ตำนานแห่งตำนาน
ความคิดทางการเมืองของ ปรีดี พนมยงค์ ในช่วงก่อนเปลี่ยแปลงการปกครองปี
ความคิดทางเศรษฐกิจของท่านรัฐบุรุษอาวุโส
คือผู้มีวิสัยทัศน์
คุยกับ ท่านปรีดี
จากแฟ้มประวัติศาสตร์การเมืองไทย
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 4 รุ่น
ดื่มน้ำให้คำนึงถึงต้นน้ำ
ท่าน ปรีดี พนมยงค์ กับการอภิวัฒน์แห่งสยาม
ท่านปรีดี พนมยงค์ กับทหารของชาติ
ท่านสู้เพราะท่านเชื่อว่าท่านทำในสิ่งที่ถูก
นโยบายต่างประเทศที่พึงปรารถนาและความคิดของท่าน ปรีดี พนมยงค์
บทกวีของ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ประธานโฮจิมินห์-รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
ปรีดี พนมยงค์ กับคนไทยในลอนดอน
ปรีดีคีตานุสรณ์
ปรีดีสาร ธ.ค.45
ปรีดีสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปรีดีสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปรีดีสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ปรีดีสาร พ.ค.45
มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด
รอยด่างทางประวัติศาสตร์กับอุปทานคติทางการเมือง
ระลึกถึงคุณเฉียบ อัมพุนันทน์
วันธรรมศาสตร์
สดุดีปรีดี พนมยงค์
สันติบาลใต้ดิน
เจ้า นโรดม สีหนุ กับ ปรีดี พนมยงค์
เฉิน อิ่ว ซี ล่ามจีนที่ระลึกถึงท่านปรีดี พนมยงค์ ตลอดเวลา
เมืองไทยภายใต้เผด็จการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยุคแรก
เมื่อข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็น กบฏ
เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเสรีไทย
เสรีไทย กับ CIA
เสรีไทยบนอีกเวทีหนึ่ง
เหตุใดหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ไม่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
เอกสารประวัติศาสตร์จากคดีสวรรคต

จดหมายข่าว มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2530
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ย.2530
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ธ.ค.2530
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มี.ค.2531
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิ.ย.2531
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย.2531
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ธ.ค.2531
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มี.ค.2532
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มิ.ย.2532
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.2532
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ธ.ค.2532
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มี.ค.2533
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มิ.ย.2533
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.2533
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 4-ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 2 ธ.ค.2533-มิ.ย.2534
จดหมายข่าว ปีที่ 6-7 ฉบับที่ 1-2 ก.พ.2536

เอกสารประกอบการสัมมนา 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน

30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ปัจจุบันและอนาคต
Zheng He-Sam PoKong-History and Myth in Thailand
การสำรวจทางทะเลของเจิ้งเหอ
การเดินทางสำรวจดินแดนโพ้นทะเล
การเปิดความสัมพันธ์กับจีนแดง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน
จากนักเดินเรือ สู่ปูชนียบุคคล
ประกาศรัชกาลที่ 4 เรื่องราชฑูตไปเจริญทางพระไมตรีกับพระเจ้ากรุงปักกิ่ง
เจิ้งเหอ ซำปอกงและอุษาคเนย์
เจิ้งเหอกับการฑูตแบบสันถวไมตรีเพื่อกดขี่บีฑา
เมื่อประวัติศาสตร์เกือบเปลี่ยนโฉมหน้าการสำรวจทางทะเลของจีนสมัยต้นราชวงศ์หมิง
โลกของพระเจ้ากรุงสยามกับการวิเทโศบายไทย

เอกสารประกอบการสัมมนา ลุ่มน้ำโขง วิกฤต การพัฒนาและทางออก

30 ปี ผามองและทองปาน
การค้าเสรี จากสงครามฝิ่นถึง FTA
การค้าเสรี จากอดัม สมิธ ถึงเบาว์ริง
การค้าเสรี จากอดีต ปัจจุบัน อนาคต
จีนโพ้นน้ำ จีนโพ้นทะเล
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ปาฐกถานำ เรื่องจีน มิติใหม่ทางเศรษฐกิจ
มุมมองอนุภาคลุ่มน้ำโขงเชิงประวัติศาสตร์และทางเศรษฐกิจ
อนาคตประเทศไทย ภายใต้ FTA ไทย-สหรัฐฯ
อุษาคเนย์ที่ถูกสร้างในหนังไทย
เขื่อน-ถนน การพัฒนาและโลกาภิวัฒน์
เขื่อนกับแม่น้ำโขง-ทางเลือกและทางรอด
แม่น้ำโขง จากอาณานิคมภิวัตน์สู่โลกาภิวัตน์

เอกสารวิชาการตลาดวิชา ชุดตุลา-ตุลา-พฤษภา

6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ไอ้ปึ๊ดแล้วใคร ความอับจนทางปัญญาและประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ(ไทย)
6 ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง
Withdrawal Symptoms Social and Cultural
ความทรงจำ ภาพสะท้อน และความเงียบในหมู่ฝ่ายขวาหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลา
ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
จดหมายของสุรินทร์ มาสดิตถ์
จาก 14 ถึง 16 ตุลา และพฤษภาเลือด ประวัติศาสตร์บาดแผล กับบท(ไม่)เรียนของเรา 19 กุมภาพันธ์
บ้านเมืองของเราลงแดง แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม
วิกฤตความรู้-ความจริง-ความจำ เมื่อมีความจริงคือสิ่งที่มองเห็น
วิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519

[ป๋วย] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์