นิติศาสตร์ (399)

เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Audio)

Click to play
146:52 minutes (8.41 MB)
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
วันที่ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
วันที่ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

สถานะของบุคคล” มีความหมายอย่างไร

สถานะของบุคคล” มีความหมายอย่างไร

เทคนิคทางกฎหมายในการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

เทคนิคทางกฎหมายในการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

Syndicate content
ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"
วันที่ : วันที่ 9 มีนาคม 2550
เวลา : 9.00 น.