เมื่อขาลอยพ้นพื้นดินถิ่นกำเนิดของตัวเองเศรษฐกิจก็ย่อมทรุดเป็นธรรมดา - ศ.ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/12/2008
ที่มา: 
ศ.ระพี สาคริก
ไฟล์แนบขนาด
16.pdf367.21 KB