เศรษฐกิจไทย โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/03/2009
ที่มา: 
ครอบครัว อึ้งภากรณ์
รวมบทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง
"เศรษฐกิจไทย : โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง"
โดย
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
เมธี ครองแก้ว
สุธี ประศาสน์เศรษฐ
บัณฑร อ่อนดำ
อำนวย เพชรณรงค์
สุรเดช ธำรงไทย
แอนสท์ อูเทรชท์
ฮันท์ ลูเธอร์
แอนดรู เทอร์ตัน
ไฟล์แนบขนาด
puay025.pdf77.04 MB