เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/03/2009
ที่มา: 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สุภาพ ยศสุนทร

เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สุภาพ ยศสุนทร
ปัญหาเศรษฐกิจมีอยู่นานาประการ ปัญหาที่ปรากฎอยู่ในคำบรรยายนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่าง เมื่อนักเรียนได้หัดขบปัญหาตัวอย่างแล้วจะต้องนำเอาทฤษฎี และความรอบรู้ฝึกฝนไปแก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความสามารถจริง

ไฟล์แนบขนาด
puay026.pdf15.27 MB