ผีกะ กฎข้อห้ามความสัมพันธ์ในชุมชน

ผีกะ กฎข้อห้ามความสัมพันธ์ในชุมชน
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

(ณ ปีพุทธศักราช 2516)

เอื๊อก...ก็อบ ๆ ๆ ๆ...

ผีขุนน้ำ วิถีการอนุรักษ์น้ำ

ผีขุนน้ำ วิถีการอนุรักษ์น้ำ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ฟ้อนผี ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ

ฟ้อนผี ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

Syndicate content