ประเพณี

เอกลักษณ์ล้านนา - ฟ้อนผี

ฟ้อนผี

การฟ้อนผีหรือการรำบูชาผีในล้านนาจำแนกได้เป็น ๔ อย่าง คือ

•  ฟ้อนผีเจ้านาย ผีบ้านผีเมือง

•  ฟ้อนผีมด

•  ฟ้อนผีเมง

•  ฟ้อนผีมดซอนแมง

ชนเผ่าลีซู-ความฝันกับหญิงมีครรภ์

ชนเผ่าลีซู : ความฝันกับหญิงมีครรภ์

Syndicate content